CNN Student News - April 5, 2016 with English subtitles


source: Tieng Anh Chuan 100   2016年4月4日
April 7, 2016 CNN Student News with subtitles, closed caption (You can click it on by yourself).
Học phát âm tiếng Anh chuẩn, học Anh văn qua chuyện tranh, tin tức Learn English through stories,
https://www.facebook.com/tienganhchua...
http://tienganhchuan100.blogspot.com